מלגת עידוד למסלולי פסיכולוגיה ולוגיסטיקה
האקדמית גליל מערבי
המכללה האקדמית גליל מערבי
תאור המלגה: המלגות מיועדות רק לסטודנטים שנה א' לתואר ראשון באחריות אקדמית של בר-אילן נלמד במכללה במסלולי ההתמחות: פסיכולוגיה ולוגיסטיקה.

המלגה תוענק לסטודנטים שיעמדו בתנאי קבלת המלגה.
- ל-10 הסטודנטים הראשונים (בכל מסלול התמחות) שיעמדו בתנאי קבלת המלגה, תוענק מלגת עידוד לשכ"ל בסך של 4,900 ₪.
- קיימת אפשרות למלגה נוספת בגובה של 50% משכ"ל לסטודנטים שישתתפו בפרויקט פר"ח/מעורבות חברתית.
- מלגת העידוד הינה חד פעמית לשנה א'.
- המלגות יוענקו רק לסטודנטים הלומדים לא פחות מ- 15 נקודות זכות בשנה א'.
- מועמד/ת המקבל מלגת שכר לימוד מלאה ממקור אחר או מימון מלא, אינו זכאי/ת למלגת עידוד.
אין כפל מלגות עידוד מהמכללה

כביש עכו נהריה ת.ד 2125, עכו
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום