מלגות במסלול התמחות לתואר ראשון בלימודי שימור
האקדמית גליל מערבי
המכללה האקדמית גליל מערבי
תאור המלגה: המלגות מיועדות רק לסטודנטים שנה א' לתואר ראשון (B.A) בלימודי שימור של המכללה האקדמית גליל מערבי.

- המלגה תוענק לסטודנטים שיעמדו בתנאי קבלת המלגה.
- סכום מלגת עידוד יהיה 4,900 ₪.
- מלגת העידוד הינה חד פעמית לשנה א'.
- המלגות יוענקו רק לסטודנטים הלומדים לא פחות מ- 30 נקודות זכות בשנה א'.
- מועמד/ת המקבל/ת מלגת שכר לימוד מלאה ממקור אחר או מימון מלא, אינו זכאי/ת למלגת עידוד.
- אין כפל מלגות עידוד.
- קיימת אפשרות למלגה נוספת בגובה של 50% משכ"ל לסטודנטים שישתתפו בפרויקט פר"ח / מעורבות חברתית.

פרטי התקשרות
כביש עכו נהריה ת.ד 2125, עכו טלפון: 04-9015100
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום