יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

הסיבכ לבח םיניקתמ ךיא
ונלש ינוכית םיה םילקאה תא לצנל רתויב הבוטה הרוצה אוה הסיבכה לבח ,שמשה תחרוז הנשה בורב הב ,לארשי ומכ המח הנידמב
19/12/06 17:51 בגר יור :תאמ
לימודים איך מתקינים חבל כביסה
תונוליוו םיפדמ םילות ךיא
תונוליוו םיפדמ תיילת ויהי םכלש תונושארה תומישמהמ םייתשש הארנכ השדח הרידל הנורחאל םתרבעו הדימב
9/11/06 14:09 בגר יור :תאמ
לימודים איך תולים מדפים ווילונות
ריק םיעבוצ ךיא
תילאיטנדוטסה הסרגה ,ךמצעב תאז השע ?ןוכנ תאז םישוע ךיא .רדחה לש םימוריעה תוריקל ישיא שוריפ תתל תרשפאמ תוריקה תעיבצ
20/09/06 18:06 רנב יתיא :תאמ
לימודים איך צובעים קיר
םילכ זגרא םיביכרמ ךיא
תילאיטנדוטסה הסריגה ,ךמצעב תאז השע .םהב ושמתשת יתמו ,וב ויהיש בושח םיינויח םילכ וליא .הדובע ילכ זגרא ךירצ תיב לכ
20/09/06 10:41 רנב יתיא :תאמ
לימודים איך מרכיבים ארגז כלים


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים